BADANIA SPOŁECZNE

W codziennej praktyce funkcjonowania władz samorządowych niezwykle istotna jest wiedza o poglądach, opiniach i oczekiwaniach lokalnych społeczności. Wiedza, którą z pożytkiem można wykorzystać dla dobra mieszkańców i która w sposób efektywny przekłada się na sprawne zarządzanie lokalną społecznością.

Instytut Badawczy IPC posiada kompetentny Dział Badań Społecznych składający się nie tylko z doświadczonych badaczy, ale także z praktyków lokalnej polityki, doskonale wyczuwających potrzeby władz samorządowych. Posiadamy bardzo bogate doświadczenie w realizacji badań społeczno-politycznych na terenie całego kraju i dla różnych instytucji.

Oferujemy nasze specjalistyczne produkty badawcze dla samorządów:

 • Diagnoza problemów uzależnień od środków psychoaktywnych
 • Społeczne determinanty zdrowia mieszkańców regionu
 • Badania lokalnego rynku pracy
 • Badania wizerunkowe województwa, miasta i regionu
 • Diagnoza problemów społeczno - gospodarczych
 • Badanie preferencji politycznych mieszkańców gminy, powiatu lub województwa
 • Badanie poziomu zadowolenia mieszkańców z życia w regionie, władz, instytucji publicznych
 • Badanie wspomagające przygotowanie strategii rozwoju, wieloletnich planów inwestycyjnych
 • Badanie sektora organizacji pozarządowych
 • Badanie jakości obsługi klientów w Urzędach Gmin/Miast/Powiatów/Urzędów Marszałkowskich oraz innych instytucjach publicznych
 • Badanie opinii mieszkańców na temat istotnych wydarzeń społecznych, politycznych i ekonomicznych
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! NAPRAWDĘ WARTO!


Wszystkie prawa zastrzeżone IPC 2011   Projekt i realizacja Piotr i Paweł