• Raport z Badania „Skok w Dorosłość”

    Raport z badania „Skok w dorosłość” został zrealizowany na zlecenie Politechniki Wrocławskiej. Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. na zlecenie Politechniki Wrocławskiej wykonał badanie ilościowo – jakościowe pt.: :”Skok w dorosłość” W badaniu Ilościowym badana populacja wynosiła N=1060 badanych. Celem badania ilościowego było dostarczenie wiedzy nt. postaw, motywacji oraz planów przyszłościowych związanych z dalszą ścieżką edukacyjną wśród uczniów ostatnich klas […]

    Czytaj Dalej