Raport z Badania „Skok w Dorosłość”

Raport z Badania „Skok w Dorosłość”

Raport z badania „Skok w dorosłość” został zrealizowany na zlecenie Politechniki Wrocławskiej.

Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. na zlecenie Politechniki Wrocławskiej wykonał badanie ilościowo – jakościowe pt.: :”Skok w dorosłość”

W badaniu Ilościowym badana populacja wynosiła N=1060 badanych. Celem badania ilościowego było dostarczenie wiedzy nt. postaw, motywacji oraz planów przyszłościowych związanych z dalszą ścieżką edukacyjną wśród uczniów ostatnich klas liceum i technikum.

Natomiast w ramach badań jakościowych przeprowadzono osiem wywiadów grupowych (FGI). Uczestnicy badań to licealiści z klas III i IV oraz uczniowie technikum klas, IV i V. Realizacja badań miała miejsce w kwietniu 2024 r. w siedmiu miejscowościach:

 • Wrocławiu,
 • Gdańsku,
 • Katowicach (2 grupy obejmujące zasięgiem Aglomeracje Śląską)
 • Radomiu,
 • Wałbrzychu,
 • Poznaniu,
 • Piotrkowie Trybunalskim.

Przeprowadzone wywiady pozwoliły zidentyfikować postawy młodzieży, obejmując tematy takie jak:

 • życie społeczne, rodzinne, towarzyskie,
 • wartości i przyszłość,
 • czas wolny, zajęcia pozalekcyjne, aktywność w Internecie,
 • matura i wybór przedmiotów, plany edukacyjne i zawodowe, 
 • trudności życiowe i edukacyjne,
 • wizja ścieżki życia, wartości oraz wsparcia.

Każdy wywiad dostarczył unikalnych spostrzeżeń dotyczących podejścia uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych do swoich życiowych planów. Mimo pewnych różnic w poglądach badanych, zauważyć można także występujące analogie. Mogą one prowadzić do wniosku, w którym mimo pewnych różnic, poglądy uczniów bez względu na rodzaj szkoły, wiek czy miejsce zamieszkania są zbieżne.

Raport z badania „skok w dorosłość” można pobrać poniżej:

Pełny raport z badania można pobrać ze strony Politechniki Wrocławskiej tutaj,

oraz z naszej strony tutaj.

Życzymy miłego czytania, a zainteresowanych badaniami zapraszam do kontaktu z nami.