About Dariusz Marciniec

Dariusz Marciniec has created 2 entries.

Entries By Dariusz Marciniec
  • Starzejące się społeczeństwo prognoza liczby ludności w Polsce i w Europie

    Starzejące się społeczeństwo prognoza liczby ludności w Polsce i w Europie w tym sugerowane działa naprawcze. Prognozy Unii Europejskiej dotyczące starzenia się ludności w Europie wskazują na znaczące zmiany demograficzne w nadchodzących dekadach. Poniżej znajdują się kluczowe wnioski z różnych badań i raportów: Wzrost średniego wieku:. Średni wiek populacji w UE-27 jest przewidywany na wzrost o […]

    Czytaj Dalej

  • Jak przygotować firmę do badań i zyskać przewagę

    Wstęp: Przygotowanie się do badań marketingowych jest kluczowym elementem każdej strategii biznesowej, ponieważ pozwala zrozumieć rynek, potrzeby klientów oraz jak najlepiej dostosować produkt czy usługę do oczekiwań odbiorców. Aby efektywnie przygotować firmę do badań i zyskać przewagę konkurencyjną należy zacząć od trzech fundamentalnych koncepcji, takich jak: cele badań, jednostki analizy oraz wymiar czasowy. Poniżej znajdują […]

    Czytaj Dalej