• Poszukujemy 4 pokolenia mężczyzn z jednej rodziny

  Szanowni Państwo, Poszukujemy do badania dla Uniwersytetu Wrocławskiego 4 mężczyzn z jednej rodziny i jednej linii rodzinnej. (NIE mogą to być SZWAGROWIE). – Pradziadka, który ma syna (rekomendowany do badania)– Dziadka, który ma syna (rekomendowany do badania)– Ojca, który ma syna (rekomendowany do badania)– Prawnuczka (może być niepełnoletni np. 4 M-c – nie rekomendowany do […]

  Czytaj Dalej

 • Raport z Badania „Skok w Dorosłość”

  Raport z badania „Skok w dorosłość” został zrealizowany na zlecenie Politechniki Wrocławskiej. Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. na zlecenie Politechniki Wrocławskiej wykonał badanie ilościowo – jakościowe pt.: :”Skok w dorosłość” W badaniu Ilościowym badana populacja wynosiła N=1060 badanych. Celem badania ilościowego było dostarczenie wiedzy nt. postaw, motywacji oraz planów przyszłościowych związanych z dalszą ścieżką edukacyjną wśród uczniów ostatnich klas […]

  Czytaj Dalej

 • Starzejące się społeczeństwo prognoza liczby ludności w Polsce i w Europie

  Starzejące się społeczeństwo prognoza liczby ludności w Polsce i w Europie w tym sugerowane działa naprawcze. Prognozy Unii Europejskiej dotyczące starzenia się ludności w Europie wskazują na znaczące zmiany demograficzne w nadchodzących dekadach. Poniżej znajdują się kluczowe wnioski z różnych badań i raportów: Wzrost średniego wieku:. Średni wiek populacji w UE-27 jest przewidywany na wzrost o […]

  Czytaj Dalej

 • Jak przygotować firmę do badań i zyskać przewagę

  Wstęp: Przygotowanie się do badań marketingowych jest kluczowym elementem każdej strategii biznesowej, ponieważ pozwala zrozumieć rynek, potrzeby klientów oraz jak najlepiej dostosować produkt czy usługę do oczekiwań odbiorców. Aby efektywnie przygotować firmę do badań i zyskać przewagę konkurencyjną należy zacząć od trzech fundamentalnych koncepcji, takich jak: cele badań, jednostki analizy oraz wymiar czasowy. Poniżej znajdują […]

  Czytaj Dalej

 • Istotna rola ankietowanych w badaniach marketingowych

  Osoby ankietowane odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu opinii społecznej. To ma znaczący wpływ na decyzje polityczne, marketingowe i społeczne. Istotna rola ankietowanych w badaniach marketingowych jest kluczowa dla funkcjonowania gospodarki opartej o wiedzę. Ich opinie i postawy, zgromadzone za pomocą różnorodnych narzędzi badawczych, stanowią cenne źródło informacji dla decydentów i badaczy. To umożliwia zrozumienie nastrojów społecznych, […]

  Czytaj Dalej

 • Badania rynkowe, czy inwestycja w badania się opłaca?

  Doskonale wiemy, że analityka odgrywa coraz większą rolę w relacji z klientami. Dysponując różnorodnymi metodami pomiaru można naprawdę znacznie lepiej dopasować się do aktualnych i szybko zmieniających się potrzeb konsumentów. Dlatego podejście oparte na danych umożliwia firmom podejmowanie świadomych decyzji i opracowywanie skutecznych strategii marketingowych i sprzedażowych. Oto lista kilku branż w których badania powinny […]

  Czytaj Dalej

 • Badania jakościowe, dlaczego warto je wybierać

  Kiedy i dlaczego warto wybrać badania jakościowe. Poniżej znajduje się lista siedmiu najważniejszych obszarów, które przemawiają za realizacją badań jakościowych, zwłaszcza wówczas, gdy szukamy przewagi konkurencyjnej. Obszar 1: Dogłębny wgląd Badania jakościowe pozwalają na bardziej szczegółowe i zniuansowane zrozumienie zjawiska lub tematu, ponieważ zapewniają bogaty, dogłębny wgląd w doświadczenia, myśli i uczucia uczestników. Obszar 2: […]

  Czytaj Dalej

 • Od 7.01.2019 r. nowym graczem Instytutu Badawczego IPC został Kamil Pluta. Kamil gra na pozycji analityka rynkowego. Kamil pracę w IPC będzie łączył z dokończeniem pisania doktoratu na Uniwersytecie Wrocławskim. To nie jedyny transfer jaki można się spodziewać w najbliższym czasie w IPC.

  Czytaj Dalej

 • IPC NA DNIACH MARKETINGU SPORTOWEGO

  W Warszawie rozpoczęły się X Dni Marketingu Sportowego. Instytut Badawczy IPC jest partnerem merytorycznym konferencji. W Warszawie odbyły się X Dni Marketingu Sportowego. Na okoliczność Konferencji Instytut Badawczy IPC przeprowadził badania nt. roli sportu w promocji miast i gmin. Wyniki badań przedstawiliśmy w drugim dniu konferencji. Prezentację poprowadzili Katarzyna Pilarczyk – Mańko przy wsparciu Artura […]

  Czytaj Dalej

 • KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA BADANIE RYNKU PRACY W ELBLĄGU

  Zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt badawczy W dniu 21.02.2012 odbędzie się konferencja podsumowująca przeprowadzone przez nasz Instytut badania lokalnego rynku pracy w Elblągu oraz powiecie elbląskim. Na konferencji zostaną zaprezentowane najważniejsze wyniki badania pn. „Perspektywy rozwoju rynku pracy w mieście Elblągu oraz powiecie elbląskim do 2016 roku – mapa zawodów i umiejętności przyszłości”. Więcej informacji […]

  Czytaj Dalej