ALEKSANDRA SZELEZIN

ALEKSANDRA SZELEZIN

Psycholożka społeczna, socjolożka, ewaluatorka. Z branżą badań społecznych i ewaluacyjnych związana od roku 2012. Posiada doświadczenie zawodowe w prowadzeniu procesu badawczego na każdym jego etapie – od przygotowania metodologii, przez koordynację badań terenowych, po analizę materiału empirycznego i opracowanie raportu końcowego. Realizuje projekty przede wszystkim dla sektora publicznego. Autorka i współautorka badań na poziomie wojewódzkim (na zlecenie urzędów marszałkowskich i wojewódzkich urzędów pracy) oraz krajowym (na zlecenie m. in. Ministerstwa Gospodarki, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej).