DARIUSZ MARCINIEC

DARIUSZ MARCINIEC

Analityk Instytucjonalny z ponad 15 letnim doświadczeniem, handlowiec i trener. W latach 2008-2010 koordynator inwestycji sportowych we Wrocławiu – między innymi przygotowania inwestycji krytego stoku narciarskiego. W ramach swoich obowiązków przygotowywał biznes plany dla obiektów sportowych. W latach 2015-2018 przygotowywał dokumenty strategiczne dla JST oraz wnioski o dofinansowanie w ramach RPO. Specjalista w zakresie organizacji imprez masowych oraz opracowywania dokumentacji promocyjnej z elementami grywalizacyji. Specjalista w tworzeniu dokumentacji strategicznych takich jak: Studium wykonalności Inwestycji, Strategie Gminne, Strategie Rewitalizacji.