Jak przygotować firmę do badań i zyskać przewagę

Jak przygotować firmę do badań i zyskać przewagę

Wstęp:

Przygotowanie się do badań marketingowych jest kluczowym elementem każdej strategii biznesowej, ponieważ pozwala zrozumieć rynek, potrzeby klientów oraz jak najlepiej dostosować produkt czy usługę do oczekiwań odbiorców. Aby efektywnie przygotować firmę do badań i zyskać przewagę konkurencyjną należy zacząć od trzech fundamentalnych koncepcji, takich jak: cele badań, jednostki analizy oraz wymiar czasowy. Poniżej znajdują się wskazówki, jak przygotować się do badań i zyskać przewagę konkurencyjną na rynku.

PUNKT 1. CELE BADAWCZE

Jak przygotować firmę do badań i zyskać przewagę?

Pierwszym krokiem jest określenie celu badania. W marketingu cele te mogą być podzielone na trzy główne kategorie:

Eksploracja – ma na celu zrozumienie ogólnych zjawisk rynkowych, identyfikację nowych trendów oraz generowanie pomysłów. Badania eksploracyjne są często stosowane na wstępnym etapie planowania kampanii marketingowej, kiedy to firma poszukuje nowych możliwości rozwoju. Jeśli firma zna kierunki swojego rozwoju i jest ich pewna wówczas eksploracja nie jest konieczna, choć może przynieść potwierdzenie strategii lub dostarczyć nowych insightów, które wzbogacą dotychczasowe spojrzenie. 

Opis – skupia się na szczegółowym opisie określonych zjawisk lub procesów rynkowych. Jego celem jest zdobycie konkretnych informacji na temat zachowań, preferencji, czy też demografii grupy docelowej. Przykładem może być analiza zachowań zakupowych klientów w danym segmencie rynku. 

Wyjaśnienie – służy do identyfikacji przyczyn i skutków określonych zjawisk. Pozwala na zrozumienie dlaczego dane zjawisko występuje i jakie są jego konsekwencje dla firmy i rynku. Mogą stanowić odpowiedź na pytania tj.: Dlaczego klienci wybierają częściej produkt w wersji mini, a nie produkt w rozmiarze standardowym, pomimo że wersja standard jest bardziej opłacalna? Pozyskane informacje dają szansę na lepsze dotarcie do klienta i dopasowanie się do jego potrzeb. 

PUNKT 2. JEDNOSTKI ANALIZY

Jak przygotować firmę do badań i zyskać przewagę?

Jednostka analizy to element, na którym skupia się badanie. W kontekście badań marketingowych, jednostkami analizy mogą być:

Indywidualni konsumenci – ich zachowania, postawy, preferencje;

Grupy – na przykład segmenty rynku lub grupy demograficzne;

Organizacje – np. firmy konkurencyjne;

Produkty – ich cechy, postrzeganie przez konsumentów, pozycja na rynku.

PUNKT 3. WYMIAR CZASOWY

Jak przygotować firmę do badań i zyskać przewagę?

Wymiar czasowy odnosi się do okresu, w jakim prowadzone są badania. Mogą to być:

Badania przekrojowe – przeprowadzane w jednym momencie w czasie, co pozwala na ocenę stanu badanego zjawiska w określonym punkcie czasowym.

Badania podłużne – realizowane są w różnych odstępach czasowych, co umożliwia obserwację zmian zachodzących w czasie. Są one szczególnie przydatne przy śledzeniu trendów rynkowych czy zmian w zrachowaniach konsumentów.

Podsumowanie: Jak przygotować firmę do badań i zyskać przewagę konkurencyjną?

Przygotowanie do badań marketingowych wymaga dokładnego zrozumienia celu badania, identyfikacji jednostek analizy oraz określenia wymiaru czasowego badania. Prawidłowe zdefiniowanie tych elementów jest kluczowe dla efektywności badań, a co za tym idzie – dla zrozumienia rynku i skutecznego dostosowania strategii marketingowej. Zaplanowanie badań z uwzględnieniem tych aspektów pozwala nie tylko na dokładne zrozumienie aktualnego stanu rynku, ale także na przewidywanie przyszłych trendów.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej w zakresie badań i możliwości, jakie możemy dla Ciebie przygotować, skontaktuj się z nami. 

Jeśli zainteresował Cię obszar przygotowania do badań swojej firmy, skontaktuj się z nami chętnie pomożemy i omówimy z Tobą wstępny harmonogram prac.

Zapraszamy również do śledzenia nas na Facebooku.