Instytut Badawczy IPC posiada własne Studio CATI obsługujące 42 stanowiska do realizacji badań telefonicznych.


Studio, oparte na oprogramowaniu IPC CATI 7, umożliwia:

  • bieżący wgląd w postęp realizacji badań
  • pobieranie informacji z danego dnia, aby na bieżąco analizować wyniki

Oprogramowanie IPC CATI 7 daje więc pełną kontrolę nad badaniem.

Oprócz najnowocześniejszego oprogramowania gwarantujemy też wysoką jakość pracy naszych ankieterów. 90% zatrudnionych przez nas osób na stanowisku teleankietera ma:

  • wyższe wykształcenie
  • zna przynajmniej jeden język obcy

Zainteresowanych współpracą z do kontaktu: e-mail: biuro@instytut-ipc.pl