Mobile FGI to usługa, która pozwala zorganizować wywiad w praktycznie każdej miejscowości, nawet tam, gdzie nie ma profesjonalnego studia fokusowego.


Autorski sposób zapisu wywiadu pozwala na swobodne oglądanie materiału z wywiadu fokusowego po jego realizacji. Jeżeli w miejscu realizacji wywiadu znajduje się odpowiednie łącze internetowe, wtedy wywiad może być transmitowany na żywo – on-line.

Badania fokusowe

Czym są badania fokusowe?

FGI (ang. Focus Group Interview, czyli Zogniskowany Wywiad Grupowy) ma charakter dyskusji prowadzonej przez moderatora, w której uczestniczy kilka osób. Zadaniem moderatora jest właściwe ukierunkowanie rozmowy oraz zachęcanie respondentów do aktywności. Wywiad przebiega wg ściśle określonego scenariusza i jest rejestrowany.

Na czym polegają badania fokusowe?

Mają one przede wszystkim charakter eksploracyjny. Poszukiwane informacje przyjmują zazwyczaj postać pytań problemowych: jak? dlaczego? co? Nie jest to metoda mówiąca o natężeniu danej cechy, ale o przyczynach i genezie konkretnych opinii. Wyników badań jakościowych nie generalizujemy na całą populację.

W ramach usługi Mobile FGI oferujemy:

  • rekrutację respondentów,
  • organizację wywiadu,
  • obsługę moderatora,
  • transkrypcję z nagrania.

Zapraszamy również do naszego profesjonalnego studia fokusowego we Wrocławiu – http://ostrowskiego9.pl/