badania marketingowe rynku

Dział Badań Marketingowych prowadzi projekty badawcze, których wyniki wykorzystywane są do budowania, weryfikacji, ale i wdrażania strategii firmy. Badania marketingowe ułatwiają kreowanie oraz dają możliwość kontroli instrumentów marketingowych.


W procesie badań marketingowych wykorzystujemy zarówno metody badań ilościowych jak i jakościowych. Realizując badania zawsze staramy się przykładać szczególną wagę do transparentności naszych działań i zadowolenia Klienta.

Badania marketingowe

Cel badań marketingowych

Celem badań marketingowych jest gromadzenie, analiza i interpretacja danych wraz z wnioskami, które stanowią podstawę do dalszych decyzji marketingowych dla firmy Zleceniodawcy.

Cechy badań marketingowych

Badania marketingowe możemy podzielić na ilościowe i jakościowe. Te pierwsze wskazują na ogólne trendy: ,,kto?”, ,,ile?”, ,,jak często?”, te drugie natomiast pozwalają na poznanie przyczyn ogólnych tendencji: ,,dlaczego?”, ,,jak?”; ,,po co?”. Dobór odpowiednich technik badawczych jak i kolejność ich wykonywania zawsze dostosowujemy indywidualnie do specyfiki danego projektu.

Na czym polegają badania marketingowe?

Najczęściej bada się produkty i usługi – zarówno popyt i opinie na temat nowej oferty Zleceniodawcy, jak i testowanie jego aktualnej oferty. Przedmiotem badania są często również komunikaty reklamowe (zarówno testowanie nowych koncepcji jak i badania skuteczności reklam), identyfikacja wizualna produktu/marki/firmy czy też wizerunek firmy lub marki. Najogólniej rzecz ujmując: bada się to, co jest potrzebne do podjęcia trafnych decyzji, pozwalających na zwiększenie sprzedaży Klienta. W badaniach marketingowych wykorzystujemy zarówno techniki ilościowe, takie jak CATI (wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo), PAPI (bezpośredni wywiad kwestionariuszowy prowadzony przy użyciu papierowej wersji kwestionariusza), ankieta audytoryjna (ankieta uzupełniana przez respondentów w tym samym czasie, zgromadzonych w jednej przestrzeni), CAWI (wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony www), CAPI (bezpośredni wywiad kwestionariuszowy prowadzony przy użyciu urządzenia mobilnego), jak i jakościowe: IDI (indywidualny wywiad pogłębiony), TDI (telefoniczny wywiad pogłębiony), FGI (zogniskowany wywiad grupowy).

Badania rynku

Na czym polega badanie rynku?

Badanie rynku polega na zdobywaniu informacji o aktualnych procesach i zjawiskach rynkowych – popycie, podaży, wysokości cen, konkurencyjności czy też trendach konsumenckich.

Jaki jest cel badania rynku?

Wyniki badań rynku umożliwiają lepsze dopasowanie oferty do aktualnych potrzeb i oczekiwań konsumentów i ułatwiają podejmowanie decyzji strategicznych w kwestii wprowadzania nowych produktów lub usług, poprawiania aktualnej oferty czy też dedykowania komunikatów marketingowych do odpowiednich grup społecznych.

Zakres badań rynku

W zakres badań rynku wchodzą m.in.: badania wzorców konsumpcyjnych i trendów konsumenckich, badania elastyczności cenowej, testowanie nowych produktów i usług, badania typu UX (User Experience), analiza popytu i podaży czy też badania struktury rynku.

Techniki stosowane przy badaniach rynku

W badaniach rynku wykorzystujemy zarówno techniki ilościowe, w celu poznania trendów rynkowych, takie jak CATI (wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo), PAPI (bezpośredni wywiad kwestionariuszowy prowadzony przy użyciu papierowej wersji kwestionariusza), ankieta audytoryjna (ankieta uzupełniana przez respondentów w tym samym czasie, zgromadzonych w jednej przestrzeni), CAWI (wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony www), CAPI (bezpośredni wywiad kwestionariuszowy prowadzony przy użyciu urządzenia mobilnego), jak i jakościowe, w celu poznania przyczyn tych trendów: IDI (indywidualny wywiad pogłębiony), TDI (telefoniczny wywiad pogłębiony), FGI (zogniskowany wywiad grupowy). W przypadku dostępności do danych zewnętrznych, raporty często wzbogaca się analizami typu Desk Research – jest to analiza danych zastanych; dane w typ przypadku nie są pozyskiwane w drodze badania, ale są wyszukiwane z innych publikacji i źródeł. Analiza typu Desk Research służy lepszemu zrozumieniu badanych zjawisk i może dawać dodatkowy kontekst do wyników badań.

 

Specjalizujemy się zwłaszcza w projektach typu:

  • Badania wizerunku marki
  • Badania U&A (Usage and Attitude)
  • Badania satysfakcji Klientów
  • Testy produktów, opakowań, reklam
  • Badania efektywności prowadzonych kampanii
  • Badania elastyczności cenowej
  • Badania Mystery Shopping
  • Badania segmentacji
  • Badania employer branding
Głównym celem Działu Badań Marketingowych jest dostarczenie Klientom rzetelnej informacji z rynku o rynku. Nasi Klienci otrzymują od nas rzetelną informację, niezbędną do podejmowania decyzji związanych z rozwojem ich działalności.