Nasza oferta obejmuje niezwykle szeroką gamę usług badawczych i consultingowych, przy realizacji których wykorzystujemy najnowocześniejsze metody badawcze zarówno o charakterze ilościowym, jak i jakościowym.


W naszej pracy badawczej stosujemy m.in.:

  • indywidualne wywiady pogłębione (IDI)
  • zogniskowane wywiady grupowe (FGI)
  • tajemniczy klient (mystery shopper)
  • badania face to face (PAPI, CAPI)
  • ankiety audytoryjne
  • badanie CATI
  • badania etnograficzne
  • badanie CAWI