strategie rozwoju

Dla naszych Klientów (zarówno z sektora biznesowego, jak i JST) przygotowujemy kompleksowe opracowania w zakresie zarówno strategii marketingowych jak i dokumentów o znaczeniu strategicznych dla polskich samorządów tj.


  • lokalne/gminne programy rewitalizacji
  • strategia rozwiązywania problemów społecznych
  • strategia rozwoju
  • strategia rozwoju turystyki
  • strategia promocji
  • strategia marki
  • strategia komunikacji marketingowej
  • analizy popytu pod kątem studiów wykonalności

Dział Strategii IPC to zespół znakomicie wyszkolonych strategów, analityków, marketingowców, psychologów i badaczy posiadających międzynarodowe doświadczenie w pracy zarówno dla korporacji, dla średnich przedsiębiorstw, jak i mających doświadczenie we współpracy z polskimi samorządami.

Decydując się na współpracę z Działem Strategii korzystacie Państwo z silnych strategicznych kompetencji naszego zespołu ekspertów; wiedzy z kilku dziedzin jednocześnie, niezastąpionej w procesie budowania strategii; szerszego spojrzenia na Twoje otoczenie i innowacyjnych rozwiązań oraz narzędzi.

Strategie rozwoju

Rodzaje strategii, na czym polegają.

Dokumenty strategiczne to niezbędne narzędzia do rozwoju zarówno jednostek samorządowych jak i firm. W myśl zasady ,,nie zajdziesz daleko, jeśli nie wiesz, dokąd idziesz”, wyznaczają one kierunek zmian, do którego należy dążyć. Pozwalają na efektywne osiągnięcie długoterminowego celu dzięki odpowiedniemu zaplanowaniu pomniejszych zadań.

Elementy strategii

Kluczowymi elementami strategii są wizja, określająca pożądany stan, w którym ma znaleźć się instytucja, oraz misja, wskazująca na najważniejsze wartości, które będą przyświecać organizacji. Pozwalają one na rozpisanie pomniejszych celów strategicznych, które umożliwią osiągnięcie celu głównego. Co ważne – cele rozpisane w strategii są mierzalne, co umożliwia ciągły monitoring postępów i ewaluację celów strategicznych. Należy pamiętać, że tylko monitorowanie postępów i ewaluacja dają nam realną szansę na osiągnięcie naszego celu, ponieważ w toku realizacji strategii nasze otoczenie ciągle się zmienia, co nie pozostaje bez znaczenia przy realizacji celów długoterminowych.