badania ewaluacyjne

Ewaluacja to obiektywna ocena projektów, programów oraz działań na wszystkich etapach pracy: planowania, realizacji i mierzenia rezultatów. Dział Monitoringu i Ewaluacji oferuje badania ewaluacyjne ex ante, bieżące oraz ex post.


Badania ewaluacyjne

Na czym polega badanie ewaluacyjne?

Badanie ewaluacyjne polega na zbieraniu informacji na temat postępu działań wdrożonych w ramach projektów lub dokumentów strategicznych. Analiza zebranych informacji daje ukazuje Zleceniodawcy, w jakim stopniu zostały zrealizowane cele strategiczne i służy usprawnianiu prowadzonych działań.

Jaki jest cel badań ewaluacyjnych?

Celem badań ewaluacyjnych jest diagnoza i ocena podejmowanych działań w ramach projektów i dokumentów strategicznych, umożliwiająca rozpoznanie czy cele dokumentu są realizowane poprawnie i przybliżają organizację do realizacji celu głównego.

Realizujemy badania ewaluacyjne obejmujące m.in:

  • efekty programów oraz projektów
  • potrzeby oraz satysfakcję beneficjentów projektów
  • zagadnienia horyzontalne
  • procesy zarządzania, komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej.

Naszą ofertę kierujemy do:

  • Wojewódzkich oraz Powiatowych Urzędów Pracy
  • Jednostek Samorządu Terytorialnego wszystkich poziomów
  • Organizacji Pozarządowych
  • oraz innych instytucji i firm realizujących projekty wymagające monitoringu i ewaluacji.

Nasi badacze to członkowie Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.